Tabulka s označením druhů odpadů

150101 Papírové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dřevěné obaly O
150105 Kompozitní obaly O
150107 Skleněné obaly O
160103 Pneumatiky O
170101 Beton O
170102 Cihly O
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 170106 O
200101 Papír a lepenka O
200102 Sklo O
200110 Oděvy O
200111 Textilní materiály O
200113 Rozpouštědla N
200114 Kyseliny N
200115 Zásady N
200117 Fotochemikálie N
200119 Pesticidy N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahujíkcí rtuť N
200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
200125 Jedlý olej a tuk O
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č.20 01 27 O
200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 O
200133 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
200134 Baterie a akumulátory neuvedené pod č.200133 O
200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N
200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
200138 Dřevevo neuvedené pod č.200137 O
200139 Plasty O
200140 Kovy O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemný odpad O