Jsme rádi, že už nám na obci nevznikají černé skládky

Největší problém nastává u nádob určených pro směsný komunální odpad na veřejných místech na Nivce a na Točně, kdy občané naprosto neukázněně vhazují do těchto nádob všechen odpad, a tím vůbec nedodržují vyhlášku obce. Proto pokud se tato situace nezlepší do konce roku, tyto nádoby budou obcí odebrány.