Populární krajskou soutěž pro samosprávy organizoval již podvanácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.

Hlavním kritériem pro hodnoce-ní bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst.

Za krásné 2.místo jsme získali odměnu 20 000 Kč.

Za toto ocenění jsme velmi vděční. Ovšem jste to hlavně vy, občané obce Oznice, kteří se podíleli na udělení této ceny. Proto třiďte dále a ještě lépe, motivujte a učte ve třídění ostatní, abychom třeba příští rok byli na 1. místě.

Děkujeme!

Třídění je styl a má to smysl