Out of range value for column 'idc' at row 1Out of range value for column 'idc' at row 1 TISK


Náhled k tisku

OZV obce Oznice č. 1/2016 - poplatek za odpady

Obce2020.cz - Obce 2020
Zdroj: Obce2020.cz - Obce 2020

Obecně závazná vyhláška obce Oznice č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.