V roce 2019 bychom chtěli vyzkoušet pytlový sběr papíru (modré pytle). Pytle na tříděný odpad plast, kompozitní obal, si můžete zdarma vyzvednou na OÚ.

Obec Oznice nabízí celoročně plastové nádoby na směsný komunální odpad za 823,- Kč.