Provozní doba

Středa 14:00   -   18:00
Sobota 08:00   -   12:00

 

  • Místo: Areál u vlakového a autobusového nádraží, vjezd od závor
  • Provozovatel: Obec Bystřička
  • Odpovědný pracovník: Jitka Podešvová

Výměra zařízení

Zařízení tvoří oplocená zpevněná plocha o výměře 6.991 m2.

Kapacita zařízení

Roční kapacita zařízení je 650 tun/rok.

Z toho:

  • 600tun/rok ostních odpadů
  • 50tun/rok nebezpečného odpadu

Okamžitá kapcita (obložnost) je stanovena na 54 tun.

Co je možno odevzdat ve Sběrném dvoře?

Ve Sběrném dvoře Bystřička můžete odevzat tyto odpady - Přehled povolených odpadů