Pod hospodou budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, železo a nebezpečný odpad. Tato služba je určena pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Oznice.