Sběrný dvůr bude sloužit občanům s trvalým pobytem v obci Oznice a dále majitelům chat v katastrálním území obce Oznice, kteří mají uhrazen roční poplatek za sběr a odstraňování komunálních odpadů.

Od podnikatelských subjektů v současné době přijímáme pouze zpětný odběr, tj. plasty, papír, kovy a elektroniku.

SYSTÉM FUNGOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA

 1. VJEZD
  - zde vyčkejte, obdržíte informace a pokyny od správce sběrného dvora
 2. NEBEZPEČNÝ ODPAD
  – odpad, který obsahuje nebezpečné složky nebo má vlastnosti (toxicita, infekčnost, žíravost, hořlavost, škodlivost zdraví). Zde odevzdáte: baterie, barvy, obaly od barev, vyjetý olej a kuchyňský olej, světelné zdroje a svítidla - lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky.
 3. PAPÍR
  – noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry, reklamní letáky, knihy, krabice, papírové obaly a podobně.
 4. PLASTY
  – obaly od výrobků z plastů, PET láhve, kelímky, sáčky, fólie, polystyren, plastové hračky, plastové nádobí, zahradní nábytek, přepravky, květináče, kbelíky, plastové sudy a podobně.
 5. ŽELEZO
  - trubky, tyče, dráty, plechy
 6. PNEUMATIKY
  – likvidace je zpoplatněna: 6,80 Kč/kg bez DPH.
 7. OBJEMNÝ ODPAD
  – jedná se o odpad, který svým rozměrem, případněhmotností nevyhovuje běžnému periodickému svozu, neboť jej nelze ukládat do normalizovaných sběrných nádob – koberce, nábytek, textil apod. V případě většího množství velkoobjemového odpadu bude doporučeno odpad odvézt přímo do SD ve Vsetíně.
 8. ELEKTROZAŘÍZENÍ
  – všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti: chladnicky, mrazničky, pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, televizory, počítačové monitory, rádia, fotoaparáty, telefony, vysavače, fény, žehličky a další. Všechna zařízení je nutné odevzdávat kompletní.
  Kompozitní obaly – tetrapak
  Barevné kovy - hliník, měď, kabely
 9. DŘEVO
  – větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě a podobně.
 10. SKLO
  – barevné, bílé, směsné.
 11. STAVEBNÍ SUŤ
  likvidace je zpoplatněna cena 2,50 Kč/kg. Jedná se o cihly, ostatní zdivo, obklady, střešní tašky, omítky, betony, výkopová hornina. Nesmí obsahovat příměsi plastů, dřeva, kovů a podobně.