Četnost vývozů vaší nádoby na odpad si můžete zkontrolovat na www.mojepopelnice.cz, kde se v tabulce „Přihlášení“ nejdříve zaregistrujete (kliknete na odkaz „Chcete se zaregistrovat?“). Zde vyplníte váš aktivační kód pro registraci, který si vyzvednete na OÚ Oznice, a poté vyplníte registrační údaje pro přihlášení a nastavíte si vlastní heslo.

Poplatek za odpady za rok 2022 (splatný jednorázově od 16. ledna 2023):

Základní poplatek za osobu a rok je stanoven na 192 Kč (tento poplatek obsahuje platbu za 2 vývozy nádob na SKO).

Vývoz každé další popelnice (120 l) je stanoven na 96 Kč.

Příklad č.1: v domě bydlí 4 osoby, min. počet vývozů je 4 x 2 popelnice = 8 vývozů. Reálně však bylo vyvezeno 12 popelnic. Poplatek za SKO za rok je tedy 12 x 96 Kč = 1.152 Kč.

Příklad č.2: v domě bydlí 3 osoby, min. počet vývozů je 3 x 2 popelnice = 6 vývozů. Reálně bylo vyvezeno pouze 5 popelnic. Poplatek za SKO za rok je v tomto případě však 6 x 96 Kč = 576 Kč.

Jak zaplatit odpady?

Poplatek za odpady za rok 2022 můžete zaplatit od 16. ledna 2023:

  • osobně na OÚ Oznice (pondělí a středa - dle úředních hodin)
  • převodem na účet OÚ Oznice č. 1770472359/0800. Variabilní symbol = číslo domu poplatníka

Popelnice - typizované 120 l nádoby na směsný komunální odpad nabízí obec Oznice občanům s trvalým pobytem v obci k pronájmu zdarma.

 Je tedy ve vašem zájmu co nejlépe třídit domovní odpad, a přistavit na místo svozu nejlépe plnou nádobu, protože částku 96 Kč zaplatíte i za vývoz poloprázdné popelnice.

Vaši popelnici v plánovaný den svozu odpadu přistavte co nejblíže k silnici, aby bylo jasné, že je nachystána k vývozu.