Je však velmi důležité, aby na stromečku nezůstala žádná ozdoba ani jiné předměty, jako háčky, alobal, střapce, apod.