Kontejner na bioodpad se v obci Oznice nachází pod hospodou. Tento kontejner využívejte v případě, že máte větší množství bioodpadu z vaší zahrady (např. trávu, listí, apod.). Nevhazujte biologický odpad v igelitových pytlích a taškách.

Pro měnší množství bioodpadu slouží vaše zahradní kompostéry, které díky obecnímu úřadu máte možnost mít na zahradě k dispozici zdarma.

Obec Oznice se zapojila do společného projektu s názvem „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Kromě obce Oznice tak budou kompostéry vybaveny také domácnosti v obcích Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Police a Valašské Meziříčí. Rozdáno zde bude celkem 1 090 kusů domácích kompostérů. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů je předpokládána až na 629,47 tun.