Out of range value for column 'idc' at row 1Out of range value for column 'idc' at row 1 Nebezpečný odpad - Odpady Oznice | Nebezpečný | Česká republika, Zlínský kraj, region Vsetín, Oznice
Sekce
Menu

Nebezpečný odpad


Nebezpečný odpad je takový druh odpadu, který je zároveň nebezpečným materiálem, tedy se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí. Nelze s ním proto nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách.

internet - Nebezpečný odpad
Zdroj: internet - Nebezpečný odpad
Zdroj: internet - Nebezpečný odpad
Zdroj: Odpady Oznice


Uživatel


Registrace

Vyhledávání

Zadejte hledaný výraz a vyberte, kde jej chcete hledat.

Nezadali jste text

Vyberte jazyk

Kliknutím na možnost v seznamu jazyků stránku přeložíte.


Zavři výběr jazyka