Umístění nádob na tříděný odpad

  1. Pod místní hospodou - zde najdete sběrné nádoby na plast, papír, kovové obaly, tetrapak, sklo směs, bioodpad, jedlé oleje, textil, staré baterie a akumulátory.
  2. U Lipů -  najdete zde sběrné nádoby na plast, papír, kovové obaly, tetrapak, sklo směs a bioodpad.
  3. Nivka - papír a plast.
  4. Ostrožka - u studní se nachází kontejner na papír a plast.
  5. Crhová - plast, papír, tetrapak, směsné sklo.
  6. U rybníka - papír a plast.
  7. Točna na horním konci - papír a plast.

Svoz tříděného odpadu v naší obci

V naší obci nabízíme svoz tříděného odpadu přímo od Vašeho domu, a to prostřednictvím barevných pytlů:

  • žluté pytle = plast
  • oranžové pytle = tetrapak
  • modré pytle = papír

Tyto barvené pytle na tříděný odpad jsou k vyzvednutí zdarma na obecním úřadě. Svoz pytlů probíhá každý poslední pátek v měsíci. 

Sběr velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu probíhá 2x ročně - na jaře a na podzim.