Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížili "uhlíkovou stopu".

Čeho jsme již dosáhli?

  • Úspora 32,330 tun emisí oxidu uhličitého
  • uspořili jsme tím energii 774 726 mj.

Rok 2017

  • vytříděno 28, 460 tun odpadu
  • získali jsme 94 486,- Kč
  • uspořeno 20,3 mil. GJ energie
  • to je spotřeba více než 310 tis. domácností
  • snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu

V r. 2017 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 20,3 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tis. domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl tento systém ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu. V roce 2017 naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití 28, 460 tun odpadu. Za tento odpad jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi částku 94 486,- Kč.